Liên hệ

Thông tin liên hệ của Trường Tiểu học Cẩm Đoài

Trường Tiểu học Cẩm Đoài

Cao Sơn Hà – Hiệu trưởng
Địa chỉ: Xã Cẩm Đoài – Huyện Cẩm Giàng – Tỉnh Hải Dương – Điện thoại 02203786251
Web: thcamdoai.camgiang.edu.vn – Email:truongthcamdoai@.gmail.com.vn